1.ca.03. Les llengües del món (2). La Torre de Babel.

images

1. Cerca informació sobre el mite bíblic de  la Torre de Babel i fes-ne un resum al quadern.

2. Quina creus que deu ser l’explicació científica del fet que hi hagi llengües diferents?

3. Les llengües del món s’agrupen en grans famílies. Una família lingüística és un conjunt de llengües que estan emparentades entre si i tenen unes arrels comunes. Les famílies lingüístiques en què es classifiquen totes les llengües del món són:

Afroasiàtica, AltaicaAmeríndia, AustroasiàticaAustronèsia, Dené-ienisseica, Dravídica, Esquimoaleutiana, Australiana, Indoeuropea, Khoisànida
Taikadaia,Nigerocongolesa,Niloticosahariana,Paleosiberiana,Papú,Sinotibetana, CaucàsicaUràlica.

No pateixis, no t’has d’aprendre tots aquests noms! Només has de saber que la majoria de llengües d’Europa pertanyen a la família indoeuropea. Totes les llengües que podeu parlar els alumnes d’aquesta classe són indoeuropees? Cerca informació sobre aquestes llengües i apunta-la al quadern.

4. Llegeix la següent  informació i formula dues preguntes als teus companys:

llengües                                                              nombre de parlants

xinès (mandarí)                                                778 milions

anglès                                                                 440 milions

hindi                                                                  294 milions

castellà                                                              254 milions

nitinat                                                               3o

chinook                                                             10

eyak                                                                   3

5. Cerca quants parlants té el català.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s