1.ca.06. La literatura i els gèneres literaris

Narrativa, La Historia, Sueño, Decir

Copiau l’enunciat de les preguntes al quadern.  Contestau, en grups de quatre, les preguntes. Recordau que heu de començar la resposta amb oracions completes i la primera oració ha d’incloure la part de la pregunta que correspon.

 

Preguntes:

  1. Què és la literatura? Exemples.
  2. La literatura és oral, escrita o ambdues coses? Exemples.
  3. Què són els gèneres literaris?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s