1.ca.7. La literatura i els gèneres literaris. Conceptes.

imatge literatura

CONCEPTES

La literatura

La literatura és l’art de la paraula, és a dir, la creació escrita o oral destinada a proporcionar, per la seva bellesa, una emoció agradable a qui la llegeix o l’escolta. Així doncs, la literatura comprèn tant les obres escrites com les que es transmeten de forma oral.

Originàriament, la paraula literatura servia per designar ‘tot allò que era fet amb lletres’; en l’actualitat, però, diferenciem els textos realitzats amb intenció artística (textos literaris) de la resta (textos utilitaris).

Els gèneres literaris

Les creacions literàries, en funció de les seves característiques formals i de contingut, s’agrupen en els gèneres literaris següents:

Poesia: Text literari escrit en vers.

Poesia lírica: Creació literària en vers en la qual predomina l’element i el to afectiu, sentimental i emotiu.

Poesia èpica: Creació literària en vers que narra la història d’uns personatges heroics.

Narrativa: Narració d’una història protagonitzada per uns personatges.
Conte: Narració breu, escrita en prosa, que sol presentar una trama senzilla. En l’àmbit de la literatura popular de transmissió oral, se solen distingir tres subgèneres:

  • la rondalla: conte destinat especialment a l’entreteniment dels infants.
  • la llegenda: conte que explica esdeveniments que solen tenir un fons real però que han estat transformats per la tradició.
  • la faula: conte protagonitzat per animals amb una finalitat educativa o moral.

Novel·la: Narració llarga, escrita en prosa, que presenta una trama complexa, és a dir, la informació dels fets i les accions es transmet de manera fragmentada o discontínua per tal de crear la intriga necessària en el lector. Segons el contingut, les novel·les se solen classificar en subgèneres:

  • la novel·la d’aventures
  • la novel·la gòtica (o de terror)
  • la novel·la rosa (o sentimental)
  • la novel·la detectivesca o policíaca
  • la novel·la negra (o de delictes)
  • la novel·la de ciència-ficció
  • la novel·la històrica, etc.
Teatre: Text literari destinat a ser representat davant un públic per actors i actrius.
Tragèdia: Elements seriosos amb un desenllaç fatal.

Drama: Elements realistes amb un desenllaç incert.

Comèdia: Elements graciosos amb un desenllaç feliç.

Assaig: Text en prosa destinat a l’anàlisi i l’opinió.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s