2.en.07 Celebrating MLK Day

On the third Monday of January in the US they celebrate Martin Luther King day.

S0, we are also going to celebrate by listening to a song that will help us understand who the man was and the things he did.

Listen to the song and:

  1. Copy the chorus in your notebook
  2. Find a word meaning separation
  3. What did people do to stop the situation in public buses?

Continue reading

2.ca.13. Els signes de puntuació. Presentació. El punt. La coma.

signespuntuaciomeus

Els signes de puntuació són una mena de semàfors que regulen el trànsit de paraules escrites en un text, i que en l’àmbit oral, es fa mitjançant l’entonació i les pauses. Els signes de puntuació permeten que un text sigui entenedor, que es pugui entonar d’una manera adequada, i ajuden a evitar ambigüitats, és a dir, doble interpretacions. D’aquí que sigui necessari i fonamental saber puntuar correctament una oració o un text. Aquí tens un llistat dels signes de puntuació que utilitzam i l’explicació de quan els usam:

  • El punt:

El punt i seguit es fa  servir per separa frases, idees. Si una oració acaba amb un altre signe de puntuació  (exclamació, interrogació o punts suspensius), no hi escrivim punt.

El punt i apart separa blocs d’idees.

Després de punt hem d’escriure sempre majúscula.

  • La coma:

Indica una pausa breu el text. La feim servir:

-Per separar elements d’una enumeració: He de comprar: pa, vi, peix, oli i formatge.

-Per marcar un incís en una oració: Li vaig deixar un llibre, aquell que em vas regalar tu, i no me l’ha tornat.

-Per indicar que ometem alguna paraula: Na Maria juga a bàsquet i en Miquel, a handbol.

-Per indicar que canvia l’ordre habitual de les paraules: Corren molt, aquestes nines.

-En la data, per separar el lloc i la dta: Palma, 14 de maig de 1925.

-Per separar el nom de la persona a qui ens adreçam: Marc, obre el llibre.

*No escrivim coma entre el subjecte i el verb, ni entre els nuclis i els seus complements

-Na Marta, compra flors  

Na Marta compra, flors

Continue reading