1.ca.02. La vocal neutra. Ortografia de la A i la E.

Vocal neutra - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La vocal neutra de vegades es representa amb una A o amb una E. Com podem saber amb quina grafia l’hem d’escriure? Si miram aquests esquemes i treballam els exercicis de més avall, aprendrem a escriure-la correctament.

 

 

 

Vocal neutra

En els dialectes orientals del català la a i la e tenen el so de vocal neutra quan apareixen en una síl·laba àtona.

Vocal neutra a final de paraula

Tipus de paraulaExemplesExcepcions
Noms masculins   -earbre, llibre, home, pediatreMasculins acabats en:
— ma: problema, tema, idioma…
— ta: profeta, paleta
— ista: analista, taxista
— arca: monarca, patriarca
— cida: pesticida, homicida…Altres:
—dia, goril·la, mapa, titella…
Noms femenins        -adona, poma, taula, pediatraFemenins acabats en:
aire: boletaire
ble: noble, amableAltres:
—febre, torre, classe, mare, llebre, frase, piràmide
Noms en plural          -eshomes, dones, llibres, pomes, places, platges… 
Verbs (últim so)          -apensa, donava, teniaInfinitius acabats en:
re: riure, moure…Altres:
corre, vine, obre, omple
Verbs (penúltim so)   -epenses, donaves, teníem 

Vocal neutra enmig de paraula

Per saber com hem d’escriure una vocal neutra que es troba al començament o a l’interior d’una paraula, sigui un nom o un verb, hem de buscar una paraula de la mateixa família en què aquella síl·laba sigui tònica.

pensàvem –> pensateulada –> teula
parlaves –> parlapanet –> pa

Remarques de la vocal neutra enmig de paraula

– Verbs:
Els verbs néixer, jeure, treure i els seus derivats s’escriuen amb a en les formes àtones.

tòniques: jec, neix, tret, treia, jeuen, neixen…          amb e (o amb a)

àtones: jaiem, naixeu, traient, naixia, jagut…            amb a

– Noms:
Hi ha moltes paraules que tenen el so de vocal neutra enmig de paraula i que no tenen cap síl·laba tònica en altres paraules de la mateixa família per poder determinar si s’escriuen amb a o e. En la majoria de casos aquestes paraules coincideixen amb el castellà i altres llengües romàniques.

Hi ha però una sèrie de divergències amb el castellà:

S’escriuen amb a en català:
ambaixada, assassí, avaluar, avantatge, avaria, davant, rancor, sanefa, davant,  latrina, maragda, sarbatana, Sardenya, ramat…

S’escriuen amb e en català:
albercoc, ànec, assemblea, cànem, efeminat, emparar, enyorar, espàrrec, estella, gelea, meravella, monestir, orgue, punxegut, ràfega, rave, resplendir, sergent, setí, tàvec, tràfec, vernís… 
Empar, Caterina, Esteve, Llàtzer

Exercicis ( al quadern)

1-Passa les paraules següents a plural:

noia                     música          rentadora          bonica         matança
corretja        taca            descalça            aigua           finestra
manta           monja        amenaça           taronja         persona
biga             ambigua      rosa                  raça             roca
sobre           esponja        cuca                 arruga          metge
barca           plaça            llengua            amiga           pasqua     

2-Passa a plural les oracions següents:   

una taronja amarga

una amiga turca

mitja peça

una esponja blanca

platja grega

una corretja blanca

una piga negra

una raça única

una roca fosca   

3-Completa amb a /e i busca una paraula de la mateixa família on la a/e sigui tònica:

tendresa ve de: tendre                   r…glament ve de:                         
b…stiesa ve de:                              r…jolí ve de:                         
or…llut ve de:                                flot…dor ve de:                      
d..ntista ve de:                               t…rreny ve de:                      
r…ixat ve de:                                  p…net ve de:
m…neta ve de:                             p…sar ve de:
cav…lleria ve de:                          v…rdós ve de:       
v…ntada ve de:                             c..ntena ve de:    
p…ixateria ve de:                           n…var ve de:
c…sal ve de:                                   tel…fonar ve de:   

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s