1.ca.04. Les llengües d’Europa (2)

MAPA-LES-LLENGÜES-DEUROPA

A Europa es parlen aproximadament 80 llengües, xifra que correspon només a menys d’un 3% de les 6000 que hi ha al món. Aquestes llengües no es corresponen gairebé mai amb un estat, sinó que a la major part d’estats es parla més d’una llengua. Els estats monolingües són aquells on només es parla una llengua, els estats multilingües són aquells en què es parlen dues o més llengües. Islàndia és un estat monolingüe; Espanya, Irlanda, França, etc. són estats multilingües.

La majoria de les llengües d’Europa pertanyen a la família indoeuropea. La hipòtesi més acceptada és que, fa aproximadament quatre mil·lennis, un grup de pobles que provenien del nord del mar Negre i que parlaven l’indoeuropeu van iniciar una expansió en diverses tongades que els va dur cap a Europa i l’Índia.
L’indoeuropeu es va disgregar en branques diferents, de les quals venen les diverses famílies de llengües indoeuropees que coneixem avui: grec, eslaves, germàniques, cèltiques, itàliques…
a. Grup cèltic: bretó, gal·lès, irlandès, gaèlic, escocès, còrnic.
b. Grup eslau: rus, ucraïnès, bielorús, ponolès, txec, eslovè, serbi, croat, macedoni, búlgar.
c. Grup grec: grec.
d. Grup il·líric: albanès.
e. Grup bàltic: letó, lituà.
f. Grup armeni: armeni.
g. Grup romànic: gallec portuguès, castellà, català, occità, francès, italià, sard, romanès, retoromànic.
h. Grup germànic:islandès, noruec, suec, danès, neerlandès, anglès, alemany.
i. Grup irànic: kurd.
L’indoeuropeu no es coneix perquè n’hagin quedat escrits, sinó que moltes de les seves paraules es poden saber comparant les paraules de les llengües indoeuropees.
El basc o eusquera té un origen desconegut, ja que, quan els romans van colonitzar la península, ja s’hi parlava. No es coneix de quina llengua anterior prové ni se la relaciona amb cap família lingüística. És l’única llengua preromana de la península Ibèrica. Les llengües romàniques són el grup de les quals pertanyen les nostres llengües més properes. D’aquesta família deriven subfamílies , com la romànica, que agrupa totes les llengües que deriven del llatí. Les principals famílies lingüístiques d’Europa són les llengües romàniques, les germàniques, les eslaves, les bàltiques i les cèltiques.

Exercicis:

  1. Escriu el nom de totes les llengües romàniques i situa-les en un mapa d’Europa: 
  1. Escriu el nom de 5 llengües germàniques, de 4 llengües eslaves, de 3 llengües cèltiques i de dues llengües bàltiques.
  2.  Marca en mapa a quin lloc del continent europeu es parlen les llengües que  has trobat a l’exercici 2.
  3. Escriu el nom de 3 llengües no indoeuropees que es parlen a Europa.
  4.  Llegeix el text següent i contesta les preguntes de més avall:

Més de 50 milions d’europeus (el 10% de la població d’Europa) parlen alguna llengua no ofi­cial… i se senten discriminats pel fet d’utilitzar-la. Una discriminació que combat l’associació ELEN ( European Language Equality Network), xarxa europea per a la igualtat lingüística el secretari general de la qual és Davyth Hicks. Una associació que reuneix més d’un centenar d’entitats que promocionen llengües minoritzades d’Europa, com la catalana Plataforma per la Llengua. Hicks no és acadèmic ni filòleg, sinó un músic professional enamorat de la llengua dels seus avantpassats, el còrnic: “És intolerable que a algú se’l discrimini per la seva llengua: és una forma de racisme”.

Què és el còrnic?

Una llengua europea, cèltica. Es va parlar a Cornualla, regió al sud-oest del Regne Unit.

Es va parlar? Ja no es parla?

A començaments del segle XX quedaven només tres parlants de còrnic…

Tres!

Hi va haver una reacció per rescatar-la: avui som 600 parlants de còrnic entre els 500.000 habitants de Cornualla.

Per què ha decidit parlar-lo?

De petit, amb els meus pares, ens en vam anar a viure a Anglaterra: allà la gent em feia notar el meu accent diferent, em vaig fer conscient de les meves arrels ancestrals… i vaig sentir ganes de recuperar-les!

Mitjançant independentisme?

No, no és el cas, és un propòsit cultural. Un grup d’amics vam decidir aprendre i parlar còrnic. En qualsevol cas, és intolerable al segle XXI que hi hagi europeus discriminats pel fet de voler utilitzar la seva llengua.

a. De quin tipus de text es tracta?

b. On creus que ha estat publicat aquest text?

c. Quina és la idea principal del text?

d. Situa Cornualla damunt un mapa. Saps quines altres llengües es parlen a Gran Bretanya? I a França?

Per saber-ne més:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s