1.ca.08. El substantiu: definició i tipus.

Resultado de imagen de els substantius ramat

 El nom o substantiu és una paraula que serveix per designar un ésser viu(zebra), una cosa concreta (llibre) o una cosa abstracta, com poden ser els sentiments, les idees, etc.(amor).
Segons allò que designen els noms es classifiquen en grups:

Els substantius (3)

 

 

La primera lletra dels noms propis s’escriu amb majúscula: Ramon Llull, Amèrica, Puig Major.

No s’escriuen amb majúscula els dies de la setmana, els mesos de l’any i els punts cardinals: el 24 de desembre, el sol es pon per l’oest. En canvi, escriurem els punts cardinals amb majúscula si formen part d’un topònim: l’Oest americà, Àfrica del Sud, l’Europa de l’Est.

Classificació

Segons la seva extensió, el nom substantiu es pot classificar en:

 • Comú: fa referència a éssers animats o inanimats, o conceptes en general ( home, lleó, tomaca, pedra, valor, grandesa …)
 • Propi: nom amb el que se destaca la individualitat d’un ésser (Joan, Maria, Ebre, Montseny, l’Índia, Sol, Tintín…)
  • Antropònims: designen una persona concreta amb nom propi (Pau, Laia…)
  • Topònims: designen un lloc concret amb nom propi (Montseny, Besòs, Eivissa, Itàlia…)

Segons el significat por ser:

 • Concret: s’aplica a elements materials (taula, aigua, gos…)
 • Abstracte: anomena un concepte, qualitat, o estat que només existeix al pensament (amor, idea…)
 • Individual: designa un sol ésser o una sola cosa (orella, dit, ocell, abella…)
 • Col·lectiu: designa un conjunt d’individus (exèrcit, alumnat, eixam, ramat …)
 • Comptable: admet els determinants numerals cardinals (cadira, llapis …)
 • Incomptable: no admet els cardinals (diners, sucre, calor, paciència…)

Segons la seva formació pot ser:

 • Simple: format per un sol mot (mar, coca, ull…)
 • Compost:format per més d’un mot (caçamosques, para-xocs, bocabadat…)

 

Gènere i nombre dels substantius:

Els substantius poden estar en singular i plural i alguns substantius poden variar en el gènere, és a dir poden ser femenins o masculins.

4. Noms de persones i animals

Els noms que designen persones i animals solen presentar quatre formes, per mitjà de les quals expressem el gènere i el nombre.

Nom Significat Arrel

(part fixa)

Terminacions
(part variable)
Gènere i nombre
gat un gat de sexe masculí gat- masculí singular
gata un gat de sexe femení gat- -a femení singular
gats més d’un gat de sexe masculí gat- -s masculí plural
gates més d’un gat de sexe femení gat- -es femení plural

Alguns noms, en canviar de gènere, experimenten petites variacions en l’arrel (1, 2), substitucions de vocals (3), addicions d’altres marques de gènere (4) o adopten paraules diferents (5). Ara bé, hi ha alguns noms que són invariables pel que fa al gènere (6).

1. Variació de consonants
p / b llop lloba llops llobes
t / d nebot neboda nebots nebodes
c / g amic amiga amics amigues
u / v esclau esclava esclaus esclaves
2. Addició de -n-
à / n germà germana germans germanes
í / n cosí cosina cosins cosines
ó / n lleó lleona lleons lleones
3. Substitució de vocals
e / a mestre mestra mestres mestres
o / a pallasso pallassa pallassos pallasses
monjo monja monjos monges
4. Addició de marques especials
e / essa alcalde alcaldessa alcaldes alcaldesses
comte comtessa comtes comtesses
ina gall gallina galls gallines
heroi heroïna herois heroïnes
ot / a bruixot bruixa bruixots bruixes
ninot nina ninots nines
tor / triu actor actriu actors actrius
leg / loga psicòleg psicòloga psicòlegs psicòlogues
geòleg geòloga geòlegs geòlogues
5. Paraules diferents
Persones Animals
Masculí Femení Masculí Femení
l’amo la mestressa/ la madona
l’ase (o ruc) la somera
el gendre la nora (o jove) el boc la cabra
l’home la dona el cavall l’euga/ l’egua
el marit la muller el marrà/ el xot
l’ovella
l’oncle la tia el porc la truja
el padrastre la madrastra el bou (o toro) la vaca
6. Gènere invariable
el cantant la cantant
el captaire la captaire
un escombriaire una escombriaire
un espia una espia
un artista una artista
el pianista la pianista
un vianant una vianant
el conserge la conserge
el gerent la gerent

En els noms d’animals que tenen una sola forma per designar els dos sexes de l’espècie, la distinció es fa amb l’aposició de les paraules mascle o femella: una gasela mascle / una gasela femella.

Noms de coses

Els noms de coses tenen un sol gènere, cosa que depèn de la tradició. Així doncs, considerem que el sol és un nom masculí i que, en canvi, la lluna és un nom femení perquè des d’antic ho diem així. Com pots veure, podem reconèixer fàcilment el gènere d’aquests noms gràcies a l’article que els precedeix.

Noms masculins Noms femenins
Cal utilitzar-los amb els articles el o un Cal utilitzar-los amb els articles la o una
un avantatge
els afores
el compte
el costum
el deute
el dubte
el front
el lleixiu
el pendent
el senyal
una allau
una anàlisi
la dent
la calor
una olor
la xocolata
la suor
la resplendor
la resta
les postres

 

En els noms d’animals que tenen una sola forma per designar els dos sexes de l’espècie, la distinció es fa amb l’aposició de les paraules mascle o femella: una gasela mascle / una gasela femella.

Substantius que canvien de significat segons el gènere:

el canal (via d’aigua)                           la canal (conducte, canonada)

un editorial (article)                            una editorial (empresa editora)

el fi (finalitat, objectiu)                       la fi (el final)

el llum (aparell que il·lumina)          la llum (claror)

un ordre (contrari de desordre)       una ordre (manament)

el planeta (astre)                                  la planeta (destí)

el son (acte de dormir)                        la son (ganes de dormir)

el terra (sòl, paviment)                       la terra (altres sentits)

el clau (de clavar)                                la clau (d’obrir i tancar)

el còlera (malaltia)                              la còlera (ràbia)

el pols (batec)                                       la pols (partícules)

el pudor (modèstia)                            la pudor (mala olor)

el vall (excavació)                               la vall (depressió entre muntanyes)

 

NOMBRE

Regla general: El plural es forma afegint una -s al singular: arbre -> arbres

 

• Els substantius acabats en -a, -e àtones formen el plural amb -es.dia -> dies

 

• Els noms acabats en vocal tònica afegeixen una -n abans del sufix plural:

pi -> pins

• Noms masculins aguts acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx fan el plural en -os:

pis -> pisos

• Noms acabats en -sc, -st, -xt, -ig tenen doble forma de plural, en -s o -os:

bosc -> boscs/boscos

2 substantius invariables:

•Hi ha mots que s’escriuen igual en singular que en plural.

llapis – llapis, dilluns- dilluns…

 

Hem obert el calaix dels substantius i hem estudiat què són, com són i com els utilitzam. Per tal de repassar tot el que hem treballat aquests dies a classe, feis aquests exercicis:

1. Escriu una definició de substantiu:

2. Escriu tres exemples per a cada un dels tipus de substantiu:

comú:

propi:

concret:

abstracte:

individual:

col·lectiu:

comptable:

incomptable:

3. Subratlla els substantius del fragment següent:

Tenia la taula de treball a la finestra que donava al carrer: El meu camp visual era limitat per la casa d’enfront, i la finestra del tercer pis corresponia exactament amb la meva. Les persianes eren pintades de verd, hi havia geranis a l’ampit i un ocell en una gàbia que mai no vaig sentir cantar i que un dia va fugir -una veïna ho explicà, cridant des de la finestra, a la meva portera-. Una tarda vaig veure baixar llits, cadires, taules, un piano. Els veïns d’enfront devien canviar de casa. Jo mirava distret com aquells mobles es gronxaven en el buit a l’extrem d’una corda. Els crits dels homes que els carregaven a la conductora i els primers símptomes d’una primavera precoç m’emperesien l’esperit i m’impregnaven d’aquella melangia arrossegadissa que a dinou anys provoquen les coses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s